Jag arbetar i studion varje dag med min egen musik, och tar därför endast externa uppdrag när jag känner mig inspirerad av artisten eller musiken som ska spelas in.

Studioverksamheten är bara en av många grenar på mitt företag Djembe Center, och jag är inte beroende av studion för min försörjning.

Det är också därför jag håller så låga priser. Ibland händer det även att studiosamarbetet leder till att man medverkar på varandras inspelningar.

Jag är noga med att bara arbeta med musiken så länge det känns lustfyllt, och är därför väldigt flexibel vad gäller arbetsgången för ett projekt - man jobbar på så länge det är kul, och kör vidare när lusten faller på.

Om du är intresserad av att spela in din musik så får du gärna börja med att skicka något som redan är inspelat så jag kan bilda mig en uppfattning om Flow Production är rätt för dig. Vi bör sedan träffas och testa att spela in något för att båda ska kunna ta beslutet att börja samarbeta eller inte.

Jag kan både jobba hela dagar eller bara nån timme då och då, beroende på vad som passar dig. Hur snabbt vi jobbar beror enbart på hur snabbt du blir nöjd med din egen insats. Vissa har spelat in 16 låtar på en timme, och fått en färdig demo-CD efter en timmes redigering och mix. Andra har inte lyckats åstadkomma något användbart alls under samma tid.

Arbetsgång

Så här kan arbetsgången se ut när ett projekt påbörjas (om du inte redan har förberett detta innan med en egen demo).

Vi spelar in en snabb slasktagning av låten med sång och huvudinstrument, för att få en uppfattning om:

- tempo (bpm) och arrangemang
- om vi ska använda klick (metronom) eller inte
- om vi ska spela in varje instrument för sig eller inte
- om vi ska spela in olika partier av låten var för sig eller inte
- om det ska läggas på sångstämmor eller dubbleringar av sången
- vilka instrument (musiker) som ska vara med på låten och var
- hur låten ska börja och sluta
- hur lång tid projektet bör ta

När arbetet väl kommit igång så håller vi på så länge vi vet vad som ska göras och så länge vi har inspiration och energi för det. Annars avbryter vi och fortsätter nästa gång. Vi kan bestämma ny tid från gång till gång eller följa en i förväg uppgjord plan för detta. Det finns gästrum för upp till 4 personer i huset för längre projekt.

Mellan studiosessionerna kan du planera och förbereda dig inför nästkommande session medan jag färdigställer det inspelade materialet enligt dina önskemål. Jag förser dig löpande med detta via CD eller mp3-filer under arbetets gång.

Slutresultatet kan du få på det sätt du önskar. Som CD, mp3, wav-fil eller annat ljudformat (även som cubaseprojekt eller stamfiler för vidare bearbetning på annan plats).

FLOW PRODUCTION · 070-725 42 63 · info@flowproduction.com · Glasbruksvägen 57 · ÅFORS